10 powodów, dlaczego powinniście Państwo dołączyć do DeutschePflegeboerse®:

  1. Bezpośredni dostęp do rynku. Państwa sukces nie zależy od tego, czy ktoś oferuje Państwa usługi. Państwo robią to sami.
  2. Takie same prowizje dla wszystkich. Pośredniczymy nie dla tych, którzy najwięcej zapłacą. Nie muszą Państwo płacić za reklamy. Nie mogą Państwo kupić żadnych "banerów Premium". O Państwa sukcesie decyduje tylko Państwa dobra i szczera oferta.
  3. Wyraźnie niższe prowizje niż zazwyczaj: to znaczy wyraźne zmniejszenie kosztów.
  4. Zero kosztów za reklamę i optymilizację wyszukiwarki.
  5. Mniej wysiłku na biurokrację. Rachunki wystaia, drukuje i wysyła (w Państwa imieniu) niemiecka firma rachunkowa. Ona nadzoruje wpłaty i wystawia upomnienia. Po otrzymaniu wpłaty otrzymają Państwo - po odliczeniu prowizji- pieniądze za Państwa usługi szybko i razem przelane.
  6. Elastyczność: Jeśli mają Państwo krótkoterminowo wolne zasoby, to mogą je Państwo nieskomplikowanie i bezpośrednio oferować klientom i odbiorcom.
  7. Nie jesteście Państwo związani umową i nie macie okresu wypowiedzenia.
  8. Bez pośrednictwa- brak kosztów.
  9. Jeśli klient nie zapłaci, Państwo też nie (prowizja)
  10. Czy jesteście Państwo samodzielnymi opiekunami? Dla Państwa referencje są bardzo ważne. Tutaj z DeutschePflegeboerse mają Państwo korzyści.